Merit Award SASSDA 2008 - Grillix Portable Braai                              


SA toy Association Toy of the Year 2007


SABS Design Excellence Awards 2007 - Airblox


SABS Design Excellence Awards 2006 - The Bean


SABS Prototype Award 2004 - The Bean